Overeem behaalt IS014001 milieu certificering

Overeem heeft afgelopen maand de ISO 14001 certificering behaald voor de Europese hoofdvestiging in Ede.

Bij Overeem vinden we het milieu ontzettend belangrijk. Vandaar dat diverse Hadley Group productielocaties wereldwijd al ISO 14001 gecertificeerd zijn. In 2019 en 2020 zijn we in onze Europese hoofdlocatie in Ede intensief bezig geweest om te voldoen aan de ISO 14001 standaard.

 

Verkleinen ecologische voetafdruk

Door de resultaten van onze ISO 14001 gerichte acties verkleinen we onze ecologische voetafdruk en verlagen we de druk op het milieu. Hieronder een overzicht van enkele acties die we ondernomen hebben:

  • Overeem heeft onder andere volledig gescheiden afvalstromen geïmplementeerd met een eigen milieustraat;
  • Wij focussen ons op het reduceren van energiegebruik o.a. door het inzetten van led-verlichting in onze productie;
  • Het gebruik van eventuele schadelijke stoffen tijdens het productieproces tot een minimum beperken;
  • Kritisch gekeken naar onze leveranciers en hun beleid op het gebied van het milieu.

 

Met het behalen van de ISO 14001 certificering bevestigt Overeem dat de productie en bedrijfsvoering van Overeem voldoen aan alle geldende internationale milieu normen.  

 

Meer informatie over ISO 14001

Het ISO 14001 certificaat is een internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Dit milieumanagementsysteem hebben we gebruikt om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. 

ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • Continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
  • Beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • Minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen. 

Overeem wordt Hadley

Overeem wordt vanaf 2020 het Europese hoofdkantoor van Hadley.
Wilt u meer weten over deze naamsverandering en de mogelijkheden van Hadley wereldwijd?
Lees dan hier verder >>>

 

Overeem BV

Radonstraat 16
6718 WS Ede NL
0031 (0)318 697 811